Organisatie

Contactpersonen per speltak

Bevers
Arno Arts
Tel.: 024-6421773
bevers@scoutingalverna.nl

Welpen
Rob van Haren
Tel.: 06-20907792
welpen@scoutingalverna.nl

Scouts
Maaike Schamp
Tel.: 06-20808133
scouts@scoutingalverna.nl

Explorers
Koen Willems
Tel.: 06-12190387
explorers@scoutingalverna.nl

Oudercomité
Els Zwaan
oudercomite@scoutingalverna.nl

Blokhutverhuur
Theo van Lith
verhuur@scoutingalverna.nl

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de dagelijkse voortgang.

Voorzitter
Marcella Willems

Secretaris
Martijn Verbeeten
06-57420568

Penningmeester
Inge van Swam